Dr. Lin Dang

Dr. Dang joined the practice in September of 2015. She is from New Orleans, Louisiana and received her undergraduate degree from Xavier University. She earned a dual degree, a Doctorate of Medicine and a Masters in Public Health, from Tulane University School of Medicine in New Orleans. She then went on to complete her residency through LSU Health Sciences Center in Baton Rouge at Earl K. Long Hospital and Woman’s Hospital.  She was selected as Educational Chief Resident during her final year of residency. Dr. Dang is board certified by the American Board of Obstetrics and Gynecology.

Dr. Dang is a member of the American Congress of Obstetrics and Gynecologists and was chosen as a March of Dimes Spotlight on Success recipient in 2014.  She strives to provide individualized care as well as developing a personal connection with each patient to help address their concerns during their office visit. Outside of work, she enjoys attending LSU games, reading, traveling, and spending time with family and friends.

Dr. Dang is also bilingual and speaks fluent English and Vietnamese.

Bác sĩ Dang gia nhập hành nghề vào tháng Chín 2016. Cô ta trú ngụ tại New Orleans, Louisiana và tốt nghiệp bằng Cử nhân tại đại học Xavier University. Cô ta đạt được hai bằng, bằng Tiến sĩ Y khoa và bằng Thạc sĩ Sức khỏe cộng đồng từ đại học Tulane School of Medicine tại New Orleans. Sau đó cô ấy đã xong tục tập tại LSU Health Sciences Center ở trong Baton Rouge tại nhà thương Earl K. Long và nhà thương Woman’s. Cô ta đã được chọn làm Phụ Giáo Dục tục tập trong năm cuối cùng của cô. Bác sĩ Dang đã được chứng nhận bởi American Board of Obsterics and Gynecology.

Bác sĩ Dang là một thành viên của American Congress of Obsterics and Gynecology và được chọn và nhận vào năm 2014 là  March of Dimes Điểm nổi bật về thành công. Trong cuộc gặp gở  ở văn phòng cô cố gắng cung cấp chăm sóc cá nhân cũng như phát triển mối quan hệ cá nhân với từng bệnh nhân để giúp giải quyết các mối quan tâm của họ.